Przejrzystość podatkowa pośredników

22-02-2018

Ujawnianie informacji podatkowych przez pośredników podatkowych czy podatników jest postrzegane jako narzędzie walki z unikaniem opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym, gdyż daje organom podatkowym pełny obraz sytuacji i pozwala im zająć się tą częścią sytuacji podatkowej, która podlega ich jurysdykcji. Na posiedzeniu plenarnym w lutym Parlament ma głosować nad wnioskiem Komisji mającym na celu zapewnienie automatycznej wymiany tego rodzaju informacji.

Ujawnianie informacji podatkowych przez pośredników podatkowych czy podatników jest postrzegane jako narzędzie walki z unikaniem opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym, gdyż daje organom podatkowym pełny obraz sytuacji i pozwala im zająć się tą częścią sytuacji podatkowej, która podlega ich jurysdykcji. Na posiedzeniu plenarnym w lutym Parlament ma głosować nad wnioskiem Komisji mającym na celu zapewnienie automatycznej wymiany tego rodzaju informacji.