Unia bankowa – Sprawozdanie roczne za rok 2017

22-02-2018

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z własnej inicjatywy w sprawie unii bankowej w 2017 r. ma zostać poddane pod głosowanie podczas drugiego posiedzenia lutowego. Poruszono w nim kwestie współpracy między organami, ryzyka właściwego dla bilansów banków, zasad ostrożnościowych i nowych wyzwań. W sprawozdaniu odnotowano również, że unia bankowa pozostaje niepełna ze względu na brak fiskalnego mechanizmu ochronnego i europejskiego systemu gwarantowania depozytów.

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z własnej inicjatywy w sprawie unii bankowej w 2017 r. ma zostać poddane pod głosowanie podczas drugiego posiedzenia lutowego. Poruszono w nim kwestie współpracy między organami, ryzyka właściwego dla bilansów banków, zasad ostrożnościowych i nowych wyzwań. W sprawozdaniu odnotowano również, że unia bankowa pozostaje niepełna ze względu na brak fiskalnego mechanizmu ochronnego i europejskiego systemu gwarantowania depozytów.