Szkolenie kierowców zawodowych

06-03-2018

W dniu 1 lutego 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie zmiany obowiązujących przepisów dotyczących szkolenia kierowców zawodowych (kierowców samochodów ciężarowych i autobusów). Wniosek zmienia dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, aby rozwiązać główne niedociągnięcia, jakie zidentyfikowano we wdrażaniu obecnie obowiązujących przepisów. Parlament ma głosować nad tym wnioskiem podczas marcowej sesji plenarnej.

W dniu 1 lutego 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie zmiany obowiązujących przepisów dotyczących szkolenia kierowców zawodowych (kierowców samochodów ciężarowych i autobusów). Wniosek zmienia dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, aby rozwiązać główne niedociągnięcia, jakie zidentyfikowano we wdrażaniu obecnie obowiązujących przepisów. Parlament ma głosować nad tym wnioskiem podczas marcowej sesji plenarnej.