Homologacja i nadzór rynku pojazdów

11-04-2018

W 2016 r., w następstwie prac z poprzednich lat, ale również w reakcji na sprawę Volkswagena (VW), Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący wzmocnienia homologacji typu i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Rezultatem negocjacji w pierwszym czytaniu było porozumienie z Radą, które zostanie poddane pod głosowanie podczas kwietniowego posiedzenia plenarnego.

W 2016 r., w następstwie prac z poprzednich lat, ale również w reakcji na sprawę Volkswagena (VW), Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący wzmocnienia homologacji typu i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Rezultatem negocjacji w pierwszym czytaniu było porozumienie z Radą, które zostanie poddane pod głosowanie podczas kwietniowego posiedzenia plenarnego.