Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w okresie po 2020 r.

11-04-2018

Aby wywiązać się ze swoich międzynarodowych zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, UE dąży do osiągnięcia do 2030 r. celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 40% poniżej poziomu z 1990 r. W sektorach nieobjętych unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ten wysiłek redukcyjny podejmują wspólnie państwa członkowskie UE. W obszarze użytkowania gruntów i w sektorze leśnictwa każde państwo członkowskie powinno bilansować emisje i ich pochłanianie. Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlament będzie głosować nad wnioskami dotyczącymi rozporządzeń w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego w sektorach nieobjętych ETS oraz w sprawie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF). Rozporządzenia te, wraz z niedawno poddaną przeglądowi dyrektywą w sprawie EU ETS, są uzupełnieniem ram ustawodawczych w dziedzinie unijnej polityki klimatycznej na okres po 2020 r.

Aby wywiązać się ze swoich międzynarodowych zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, UE dąży do osiągnięcia do 2030 r. celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 40% poniżej poziomu z 1990 r. W sektorach nieobjętych unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ten wysiłek redukcyjny podejmują wspólnie państwa członkowskie UE. W obszarze użytkowania gruntów i w sektorze leśnictwa każde państwo członkowskie powinno bilansować emisje i ich pochłanianie. Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlament będzie głosować nad wnioskami dotyczącymi rozporządzeń w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego w sektorach nieobjętych ETS oraz w sprawie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF). Rozporządzenia te, wraz z niedawno poddaną przeglądowi dyrektywą w sprawie EU ETS, są uzupełnieniem ram ustawodawczych w dziedzinie unijnej polityki klimatycznej na okres po 2020 r.