Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych

11-04-2018

W 2014 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Z myślą o rewizji obowiązującego ustawodawstwa w dziedzinie produkcji ekologicznej w celu usunięcia przeszkód na drodze do trwałego rozwoju tego sektora wniosek zmierza do wzmocnienia przepisów dotyczących systemu kontroli, reżimu handlowego, różnych praktyk z zakresu dobrostanu zwierząt oraz niedozwolonych substancji. Proponowane rozporządzenie wprowadzi jeden zbiór ogólnounijnych przepisów obejmujących cały sektor produkcji ekologicznej. Parlament ma głosować nad tym wnioskiem podczas kwietniowej sesji plenarnej.

W 2014 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Z myślą o rewizji obowiązującego ustawodawstwa w dziedzinie produkcji ekologicznej w celu usunięcia przeszkód na drodze do trwałego rozwoju tego sektora wniosek zmierza do wzmocnienia przepisów dotyczących systemu kontroli, reżimu handlowego, różnych praktyk z zakresu dobrostanu zwierząt oraz niedozwolonych substancji. Proponowane rozporządzenie wprowadzi jeden zbiór ogólnounijnych przepisów obejmujących cały sektor produkcji ekologicznej. Parlament ma głosować nad tym wnioskiem podczas kwietniowej sesji plenarnej.