Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016 – Komisja Europejska i agencje wykonawcze

11-04-2018

Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie udzielenia absolutorium różnym instytucjom i organom Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016. Debata rozpocznie się w oparciu o sprawozdanie dotyczące Komisji Europejskiej (i sześciu agencji wykonawczych), która zarządza największą częścią budżetu ogólnego UE. Komisji udziela się odrębnego absolutorium w odniesieniu do zarządzania europejskimi funduszami rozwoju, gdyż fundusze te nie stanowią części budżetu ogólnego UE – ich podstawą jest umowa międzyrządowa. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego (CONT) zaleca, aby na posiedzeniu plenarnym udzielić Komisji i wszystkim sześciu agencjom wykonawczym absolutorium za rok 2016, a także absolutorium z realizacji operacji VIII, IX, X i XI europejskiego funduszu rozwoju w przedmiotowym roku.

Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie udzielenia absolutorium różnym instytucjom i organom Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016. Debata rozpocznie się w oparciu o sprawozdanie dotyczące Komisji Europejskiej (i sześciu agencji wykonawczych), która zarządza największą częścią budżetu ogólnego UE. Komisji udziela się odrębnego absolutorium w odniesieniu do zarządzania europejskimi funduszami rozwoju, gdyż fundusze te nie stanowią części budżetu ogólnego UE – ich podstawą jest umowa międzyrządowa. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego (CONT) zaleca, aby na posiedzeniu plenarnym udzielić Komisji i wszystkim sześciu agencjom wykonawczym absolutorium za rok 2016, a także absolutorium z realizacji operacji VIII, IX, X i XI europejskiego funduszu rozwoju w przedmiotowym roku.