Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016 – zdecentralizowane agencje UE i wspólne przedsięwzięcia

11-04-2018

Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlament zamierza poddać pod głosowanie kwestię absolutorium dla agencji UE i wspólnych przedsięwzięć z wykonania budżetu na 2016 r. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu (CONT) proponuje udzielić absolutorium wszystkim wspólnym przedsięwzięciom i agencjom, z wyjątkiem Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlament zamierza poddać pod głosowanie kwestię absolutorium dla agencji UE i wspólnych przedsięwzięć z wykonania budżetu na 2016 r. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu (CONT) proponuje udzielić absolutorium wszystkim wspólnym przedsięwzięciom i agencjom, z wyjątkiem Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).