Europejski Bank Inwestycyjny – sprawozdanie finansowe za rok 2016

25-04-2018

Oczekuje się, że podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w maju Parlament Europejski przeprowadzi debatę poświęconą sprawozdaniu finansowemu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za rok 2016. Rosnące znaczenie EBI, zarówno pod względem budżetowym, jak i w odniesieniu do jego zróżnicowanego wkładu finansowego w rozlicznych obszarach działalności, wymaga dużego stopnia przejrzystości i rozliczalności. Komisja Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim przyznaje wprawdzie, że poczyniono w tym względzie pewne postępy, ale uważa, że można uczynić więcej.

Oczekuje się, że podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w maju Parlament Europejski przeprowadzi debatę poświęconą sprawozdaniu finansowemu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za rok 2016. Rosnące znaczenie EBI, zarówno pod względem budżetowym, jak i w odniesieniu do jego zróżnicowanego wkładu finansowego w rozlicznych obszarach działalności, wymaga dużego stopnia przejrzystości i rozliczalności. Komisja Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim przyznaje wprawdzie, że poczyniono w tym względzie pewne postępy, ale uważa, że można uczynić więcej.