Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

25-04-2018

W kontekście wniosków Komisji dotyczących nowych wieloletnich ram finansowych zaplanowanych na maj 2018 r. podczas pierwszej majowej sesji plenarnej ma się odbyć dyskusja na temat sprawozdania z własnej inicjatywy, w którym oceniono realizację polityki spójności oraz celu tematycznego dotyczącego promowania zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych, włącznie z zaleceniami na okres po roku 2020.

W kontekście wniosków Komisji dotyczących nowych wieloletnich ram finansowych zaplanowanych na maj 2018 r. podczas pierwszej majowej sesji plenarnej ma się odbyć dyskusja na temat sprawozdania z własnej inicjatywy, w którym oceniono realizację polityki spójności oraz celu tematycznego dotyczącego promowania zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych, włącznie z zaleceniami na okres po roku 2020.