Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych

25-04-2018

W 2016 r. zgłoszono Komisji 19 080 nieprawidłowości mających wpływ na budżet UE, co stanowi spadek o 15 % w porównaniu z rokiem 2015. Ponadto wartość nieprawidłowości spadła o 8 %, z 3, 21 mld EUR w 2015 r. do 2,97 mld EUR w 2016 r. Wśród wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości 1 410 dotyczyło nadużyć finansowych i opiewały one na kwotę 391 mln EUR.

W 2016 r. zgłoszono Komisji 19 080 nieprawidłowości mających wpływ na budżet UE, co stanowi spadek o 15 % w porównaniu z rokiem 2015. Ponadto wartość nieprawidłowości spadła o 8 %, z 3, 21 mld EUR w 2015 r. do 2,97 mld EUR w 2016 r. Wśród wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości 1 410 dotyczyło nadużyć finansowych i opiewały one na kwotę 391 mln EUR.