Modernizacja instrumentów ochrony handlu

23-05-2018

Wywóz towarów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów trzecich to nieuczciwe praktyki handlowe, mogące wyrządzić szkodę państwu przywozu. Przepisy Światowej Organizacji Handlu (WTO) pozwalają na przeciwdziałanie tego rodzaju szkodom poprzez nakładanie specyficznych ceł znanych jako instrumenty ochrony handlu. W celu zagwarantowania, by unijne instrumenty ochrony handlu były odpowiednie do podejmowania nowych wyzwań dla handlu międzynarodowego, takich jak zakłócenia w handlu surowcami w państwach wywozu, Komisja zaproponowała modernizację podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i rozporządzenia antysubsydyjnego UE. Podczas drugiej majowej sesji plenarnej Parlament zamierza przeprowadzić głosowanie w sprawie wczesnego porozumienia w drugim czytaniu, osiągniętego w wyniku negocjacji trójstronnych.

Wywóz towarów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów trzecich to nieuczciwe praktyki handlowe, mogące wyrządzić szkodę państwu przywozu. Przepisy Światowej Organizacji Handlu (WTO) pozwalają na przeciwdziałanie tego rodzaju szkodom poprzez nakładanie specyficznych ceł znanych jako instrumenty ochrony handlu. W celu zagwarantowania, by unijne instrumenty ochrony handlu były odpowiednie do podejmowania nowych wyzwań dla handlu międzynarodowego, takich jak zakłócenia w handlu surowcami w państwach wywozu, Komisja zaproponowała modernizację podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i rozporządzenia antysubsydyjnego UE. Podczas drugiej majowej sesji plenarnej Parlament zamierza przeprowadzić głosowanie w sprawie wczesnego porozumienia w drugim czytaniu, osiągniętego w wyniku negocjacji trójstronnych.