Manipulowanie licznikiem kilometrów (drogomierzem) w pojazdach silnikowych

23-05-2018

Liczniki kilometrów (lub liczniki mil) – przyrządy do pomiaru odległości przebytej przez pojazd – można stosunkowo łatwo zmanipulować, tak aby przebieg pojazdu wydawał się mniejszy niż w rzeczywistości. Oszustwa polegające na zmniejszeniu zapisu przebiegu pojazdu lub przedstawieniu niewłaściwego zapisu przebiegu pojazdu, powszechne zwłaszcza w transgranicznym handlu używanymi samochodami w Europie, szkodzą konsumentom i osłabiają bezpieczeństwo drogowe. Istniejące przepisy UE nie uwzględniają wszystkich aspektów tego problemu, jednak istnieją skuteczne dobre praktyki. Parlament ma głosować nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy, w którym wzywa się Komisję Europejską do podjęcia działań w tej dziedzinie w celu poprawy ochrony konsumentów i bezpieczeństwa drogowego.

Liczniki kilometrów (lub liczniki mil) – przyrządy do pomiaru odległości przebytej przez pojazd – można stosunkowo łatwo zmanipulować, tak aby przebieg pojazdu wydawał się mniejszy niż w rzeczywistości. Oszustwa polegające na zmniejszeniu zapisu przebiegu pojazdu lub przedstawieniu niewłaściwego zapisu przebiegu pojazdu, powszechne zwłaszcza w transgranicznym handlu używanymi samochodami w Europie, szkodzą konsumentom i osłabiają bezpieczeństwo drogowe. Istniejące przepisy UE nie uwzględniają wszystkich aspektów tego problemu, jednak istnieją skuteczne dobre praktyki. Parlament ma głosować nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy, w którym wzywa się Komisję Europejską do podjęcia działań w tej dziedzinie w celu poprawy ochrony konsumentów i bezpieczeństwa drogowego.