Złote wizy, wartości UE, korupcja i przestępczość

23-05-2018

Niektóre państwa członkowskie UE oferują obywatelstwo i prawo pobytu wnioskodawcom, którzy wwożą do tego kraju kapitał, na przykład nabywają nieruchomości lub inwestują w przedsiębiorstwa. Takie decyzje państw członkowskich mogą wpływać na pozostałą część UE, zwłaszcza w przypadku obywatelstwa, ponieważ obywatele jednego z państw członkowskich nabywają automatycznie obywatelstwo UE, a wraz z nim szereg praw i przywilejów. Parlament i Komisja wyrażały już zaniepokojenie tą praktyką, a Parlament zaplanował debatę na aktualny temat podczas drugiej sesji plenarnej w maju. Sprawozdanie Komisji w tej sprawie oczekiwane jest w ostatnim kwartale 2018 r.

Niektóre państwa członkowskie UE oferują obywatelstwo i prawo pobytu wnioskodawcom, którzy wwożą do tego kraju kapitał, na przykład nabywają nieruchomości lub inwestują w przedsiębiorstwa. Takie decyzje państw członkowskich mogą wpływać na pozostałą część UE, zwłaszcza w przypadku obywatelstwa, ponieważ obywatele jednego z państw członkowskich nabywają automatycznie obywatelstwo UE, a wraz z nim szereg praw i przywilejów. Parlament i Komisja wyrażały już zaniepokojenie tą praktyką, a Parlament zaplanował debatę na aktualny temat podczas drugiej sesji plenarnej w maju. Sprawozdanie Komisji w tej sprawie oczekiwane jest w ostatnim kwartale 2018 r.