Europejski Korpus Solidarności

05-09-2018

Podczas wrześniowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem ustawodawczym dotyczącym ram prawnych Europejskiego Korpusu Solidarności. Korpus oferuje młodym ludziom w wieku od 18 do 30 roku życia możliwość odbycia stażu trwającego od dwóch miesięcy do roku. Inicjatywa obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, Turcję i Republikę Macedonii Północnej.

Podczas wrześniowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem ustawodawczym dotyczącym ram prawnych Europejskiego Korpusu Solidarności. Korpus oferuje młodym ludziom w wieku od 18 do 30 roku życia możliwość odbycia stażu trwającego od dwóch miesięcy do roku. Inicjatywa obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, Turcję i Republikę Macedonii Północnej.