Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez instytucje i organy unijne

05-09-2018

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów w tej dziedzinie oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) Komisja Europejska przedstawiła w 2016 r. wniosek w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. Negocjacje z Radą doprowadziły do wypracowania kompromisowego tekstu, który ma zostać poddany pod głosowanie w pierwszym czytaniu na wrześniowej sesji plenarnej.

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów w tej dziedzinie oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) Komisja Europejska przedstawiła w 2016 r. wniosek w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. Negocjacje z Radą doprowadziły do wypracowania kompromisowego tekstu, który ma zostać poddany pod głosowanie w pierwszym czytaniu na wrześniowej sesji plenarnej.