Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

05-09-2018

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dostosowania praw autorskich UE do środowiska cyfrowego diametralnie podzielił zainteresowane strony, przedstawicieli środowisk akademickich i posłów do PE. Parlament przygotowuje się do debaty i głosowania nad sprawozdaniem komisji JURI w sprawie proponowanej zmienionej dyrektywy o prawie autorskim podczas wrześniowego posiedzenia plenarnego.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dostosowania praw autorskich UE do środowiska cyfrowego diametralnie podzielił zainteresowane strony, przedstawicieli środowisk akademickich i posłów do PE. Parlament przygotowuje się do debaty i głosowania nad sprawozdaniem komisji JURI w sprawie proponowanej zmienionej dyrektywy o prawie autorskim podczas wrześniowego posiedzenia plenarnego.