Budżet korygujący nr 4 do budżetu UE na 2018 r.: Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

05-09-2018

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) wspiera państwa członkowskie UE dotknięte klęskami żywiołowymi, udzielając im pomocy finansowej, by przyczynić się do szybkiego przywrócenia normalnych warunków. Na wrześniowej sesji plenarnej przewidziano głosowanie nad wnioskiem budżetowym w sprawie uruchomienia środków z FSUE w celu udzielenia pomocy Bułgarii i Litwie w usuwaniu skutków powodzi, w Grecji skutków trzęsienia ziemi na wyspie Kos, a w Polsce skutków gwałtownych burz. Podczas tej samej sesji Parlament Europejski ma również głosować nad stanowiskiem Rady w sprawie projektu budżetu korygującego (PBK) nr 4/2018, w którym proponuje się uwzględnienie uruchomienia środków z FSUE w wysokości 33 992 206 EUR.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) wspiera państwa członkowskie UE dotknięte klęskami żywiołowymi, udzielając im pomocy finansowej, by przyczynić się do szybkiego przywrócenia normalnych warunków. Na wrześniowej sesji plenarnej przewidziano głosowanie nad wnioskiem budżetowym w sprawie uruchomienia środków z FSUE w celu udzielenia pomocy Bułgarii i Litwie w usuwaniu skutków powodzi, w Grecji skutków trzęsienia ziemi na wyspie Kos, a w Polsce skutków gwałtownych burz. Podczas tej samej sesji Parlament Europejski ma również głosować nad stanowiskiem Rady w sprawie projektu budżetu korygującego (PBK) nr 4/2018, w którym proponuje się uwzględnienie uruchomienia środków z FSUE w wysokości 33 992 206 EUR.