Absolutorium za 2016 r. – drugie sprawozdania

17-10-2018

Podczas drugiej sesji miesięcznej w październiku Parlament Europejski w drodze głosowania nad drugim sprawozdaniem Komisji Kontroli Budżetowej powinien zakończyć procedurę udzielania Radzie absolutorium w odniesieniu do jej sprawozdań finansowych za rok 2016. Pod głosowanie poddane zostanie również drugie sprawozdanie dotyczącego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Oba głosowania są wynikiem decyzji Parlamentu Europejskiego z kwietnia 2018 r. o odroczeniu udzielenia absolutorium za rok 2016 w tych dwóch przypadkach.

Podczas drugiej sesji miesięcznej w październiku Parlament Europejski w drodze głosowania nad drugim sprawozdaniem Komisji Kontroli Budżetowej powinien zakończyć procedurę udzielania Radzie absolutorium w odniesieniu do jej sprawozdań finansowych za rok 2016. Pod głosowanie poddane zostanie również drugie sprawozdanie dotyczącego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Oba głosowania są wynikiem decyzji Parlamentu Europejskiego z kwietnia 2018 r. o odroczeniu udzielenia absolutorium za rok 2016 w tych dwóch przypadkach.