Przywóz dóbr kultury

17-10-2018

Obecnie, z wyjątkiem dwóch szczególnych środków dotyczących Iraku i Syrii, nie ma przepisów UE obejmujących przywóz dóbr kultury z państw trzecich do UE. W lipcu 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy w celu zapewnienia skutecznego i jednolitego traktowania importowanych dóbr kultury w całej UE. Oczekuje się, że Parlament Europejski będzie głosował nad wnioskiem podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.

Obecnie, z wyjątkiem dwóch szczególnych środków dotyczących Iraku i Syrii, nie ma przepisów UE obejmujących przywóz dóbr kultury z państw trzecich do UE. W lipcu 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy w celu zapewnienia skutecznego i jednolitego traktowania importowanych dóbr kultury w całej UE. Oczekuje się, że Parlament Europejski będzie głosował nad wnioskiem podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.