Wdrażanie układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją

07-11-2018

Cztery lata po podpisaniu układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją w 2014 r. („układ o stowarzyszeniu“) i dwa lata po jego wejściu w życie Parlament Europejski przeprowadza ocenę stopnia wdrożenia układu oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA). Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu wydała pozytywną ocenę, ale zachęciła też Gruzję do usunięcia szeregu niedociągnięć w obszarach takich jak normy pracy, ochrona środowiska oraz dyskryminacja grup szczególnie wrażliwych i kobiet. Parlament przeprowadzi debatę na ten temat na pierwszej sesji plenarnej w listopadzie.

Cztery lata po podpisaniu układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją w 2014 r. („układ o stowarzyszeniu“) i dwa lata po jego wejściu w życie Parlament Europejski przeprowadza ocenę stopnia wdrożenia układu oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA). Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu wydała pozytywną ocenę, ale zachęciła też Gruzję do usunięcia szeregu niedociągnięć w obszarach takich jak normy pracy, ochrona środowiska oraz dyskryminacja grup szczególnie wrażliwych i kobiet. Parlament przeprowadzi debatę na ten temat na pierwszej sesji plenarnej w listopadzie.