Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: pomoc dla Łotwy

07-11-2018

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) wspiera państwa członkowskie UE dotknięte klęskami żywiołowymi, udzielając im pomocy finansowej, by przyczynić się do szybkiego przywrócenia normalnych warunków. Głosowanie nad wnioskiem budżetowym w sprawie uruchomienia środków z FSUE, aby pomóc Łotwie usunąć szkody spowodowane przez powodzie, zostało zaplanowane na pierwsze posiedzenie plenarne w listopadzie. Proponowana kwota, która ma zostać przydzielona Łotwie z FSUE, wynosi 17 730 519 EUR.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) wspiera państwa członkowskie UE dotknięte klęskami żywiołowymi, udzielając im pomocy finansowej, by przyczynić się do szybkiego przywrócenia normalnych warunków. Głosowanie nad wnioskiem budżetowym w sprawie uruchomienia środków z FSUE, aby pomóc Łotwie usunąć szkody spowodowane przez powodzie, zostało zaplanowane na pierwsze posiedzenie plenarne w listopadzie. Proponowana kwota, która ma zostać przydzielona Łotwie z FSUE, wynosi 17 730 519 EUR.