Unijne przepisy dotyczące kontroli wywozu broni

07-11-2018

Wspólne stanowisko UE w sprawie wywozu broni jest jedynym prawnie wiążącym, ogólnounijnym dokumentem dotyczącym wywozu broni konwencjonalnej. To wspólne stanowisko doprowadziło do intensywniejszej wymiany informacji oraz większej przejrzystości wywozu broni przez państwa członkowskie, wciąż jednak istnieje pole do zwiększenia konwergencji krajowych strategii wywozu broni i ściślejszego wdrażania kryteriów zdefiniowanych w tekście unijnym. Po opublikowaniu w lutym 2018 r. 19. sprawozdania rocznego UE w sprawie wywozu broni Parlament Europejski ma omówić na pierwszym posiedzeniu plenarnym w listopadzie sprawozdanie z realizacji wspólnego stanowiska.

Wspólne stanowisko UE w sprawie wywozu broni jest jedynym prawnie wiążącym, ogólnounijnym dokumentem dotyczącym wywozu broni konwencjonalnej. To wspólne stanowisko doprowadziło do intensywniejszej wymiany informacji oraz większej przejrzystości wywozu broni przez państwa członkowskie, wciąż jednak istnieje pole do zwiększenia konwergencji krajowych strategii wywozu broni i ściślejszego wdrażania kryteriów zdefiniowanych w tekście unijnym. Po opublikowaniu w lutym 2018 r. 19. sprawozdania rocznego UE w sprawie wywozu broni Parlament Europejski ma omówić na pierwszym posiedzeniu plenarnym w listopadzie sprawozdanie z realizacji wspólnego stanowiska.