Nagroda im. Sacharowa 2018

05-12-2018

Trzydzieści lat od czasu, gdy Parlament Europejski przyznał ją po raz pierwszy, Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli zachowuje całe swe symboliczne znaczenie, gdyż prawa człowieka nadal są łamane w wielu częściach świata. Dlatego odwaga ich obrońców zasługuje na powszechne uznanie. Przyznając w 2018 r. nagrodę ukraińskiemu reżyserowi Ołehowi Sencowowi – który obecnie przebywa w kolonii karnej na Syberii – Parlament dąży do zwiększenia presji wywieranej na Rosję w celu jego uwolnienia. Jednocześnie nagroda zwraca uwagę na walkę wszystkich ukraińskich więźniów politycznych więzionych w Rosji i na zaanektowanym Półwyspie Krymskim.

Trzydzieści lat od czasu, gdy Parlament Europejski przyznał ją po raz pierwszy, Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli zachowuje całe swe symboliczne znaczenie, gdyż prawa człowieka nadal są łamane w wielu częściach świata. Dlatego odwaga ich obrońców zasługuje na powszechne uznanie. Przyznając w 2018 r. nagrodę ukraińskiemu reżyserowi Ołehowi Sencowowi – który obecnie przebywa w kolonii karnej na Syberii – Parlament dąży do zwiększenia presji wywieranej na Rosję w celu jego uwolnienia. Jednocześnie nagroda zwraca uwagę na walkę wszystkich ukraińskich więźniów politycznych więzionych w Rosji i na zaanektowanym Półwyspie Krymskim.