Ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami: drugi wniosek

05-12-2018

Komisja Europejska rozpoczęła proces stopniowego wprowadzania zmian do dyrektywy 2004/37/WE (dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów), rozszerzając jej zakres i dodając lub zmieniając dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla wielu rakotwórczych lub mutagennych czynników chemicznych. Drugi wniosek odnoszący się do zmian w dyrektywie dotyczy kolejnych siedmiu czynników. Jest to jedna z inicjatyw w ramach wspólnej deklaracji, jakie Parlament, Rada i Komisja zobowiązały się potraktować priorytetowo. Osiągnięte po negocjacjach trójstronnych porozumienie dotyczące wniosku wymaga teraz potwierdzenia w głosowaniu, które, jak się oczekuje, odbędzie się podczas grudniowego posiedzenia plenarnego.

Komisja Europejska rozpoczęła proces stopniowego wprowadzania zmian do dyrektywy 2004/37/WE (dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów), rozszerzając jej zakres i dodając lub zmieniając dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla wielu rakotwórczych lub mutagennych czynników chemicznych. Drugi wniosek odnoszący się do zmian w dyrektywie dotyczy kolejnych siedmiu czynników. Jest to jedna z inicjatyw w ramach wspólnej deklaracji, jakie Parlament, Rada i Komisja zobowiązały się potraktować priorytetowo. Osiągnięte po negocjacjach trójstronnych porozumienie dotyczące wniosku wymaga teraz potwierdzenia w głosowaniu, które, jak się oczekuje, odbędzie się podczas grudniowego posiedzenia plenarnego.