UE i Japonia dążą do zacieśnienia stosunków

05-12-2018

UE i Japonia dały wyraźny sygnał poparcia dla wolnego handlu i wspólnego zaangażowania na rzecz podstawowych wartości i zasad. W lipcu 2018 r. podpisały umowę o partnerstwie gospodarczym i umowę o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią. Zawarcie obydwu umów wymaga teraz zgody Parlamentu Europejskiego.

UE i Japonia dały wyraźny sygnał poparcia dla wolnego handlu i wspólnego zaangażowania na rzecz podstawowych wartości i zasad. W lipcu 2018 r. podpisały umowę o partnerstwie gospodarczym i umowę o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią. Zawarcie obydwu umów wymaga teraz zgody Parlamentu Europejskiego.