Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka i demokracji na świecie za 2017 r.

05-12-2018

Parlament Europejski co roku debatuje nad prawami człowieka i demokracją na całym świecie oraz polityką Unii Europejskiej w tym zakresie. W 2017 r. prawa człowieka były jedną z naczelnych kwestii w działaniach zewnętrznych UE. Jednak w 2017 r. na całym świecie odnotowano również kolejne gwałtowne reakcje wymierzone w społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza w dziennikarzy, a także wzrost dezinformacji oraz populizmu. W sprawozdaniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET) wezwano do systematycznego uwzględniania praw człowieka we wszystkich działaniach UE, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Debata Parlamentu nad sprawozdaniem jest planowana na grudniową sesję plenarną.

Parlament Europejski co roku debatuje nad prawami człowieka i demokracją na całym świecie oraz polityką Unii Europejskiej w tym zakresie. W 2017 r. prawa człowieka były jedną z naczelnych kwestii w działaniach zewnętrznych UE. Jednak w 2017 r. na całym świecie odnotowano również kolejne gwałtowne reakcje wymierzone w społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza w dziennikarzy, a także wzrost dezinformacji oraz populizmu. W sprawozdaniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET) wezwano do systematycznego uwzględniania praw człowieka we wszystkich działaniach UE, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Debata Parlamentu nad sprawozdaniem jest planowana na grudniową sesję plenarną.