Sprawiedliwe opodatkowanie gospodarki cyfrowej

05-12-2018

W marcu 2018 r., z myślą o tym, aby dostosować przepisy podatkowe do potrzeb gospodarki cyfrowej, Komisja Europejska zaproponowała dwie dyrektywy Rady: rozwiązanie krótkoterminowe, które polegałoby na tymczasowym podatku od usług cyfrowych, pobieranym od przychodów uzyskiwanych w wyniku świadczenia niektórych usług cyfrowych, oraz dogłębną zmianę przepisów dotyczących podatku od osób prawnych w oparciu o koncepcję znaczącej obecności cyfrowej. Oczekuje się, że Parlament Europejski podda te wnioski pod głosowanie podczas grudniowej sesji plenarnej.

W marcu 2018 r., z myślą o tym, aby dostosować przepisy podatkowe do potrzeb gospodarki cyfrowej, Komisja Europejska zaproponowała dwie dyrektywy Rady: rozwiązanie krótkoterminowe, które polegałoby na tymczasowym podatku od usług cyfrowych, pobieranym od przychodów uzyskiwanych w wyniku świadczenia niektórych usług cyfrowych, oraz dogłębną zmianę przepisów dotyczących podatku od osób prawnych w oparciu o koncepcję znaczącej obecności cyfrowej. Oczekuje się, że Parlament Europejski podda te wnioski pod głosowanie podczas grudniowej sesji plenarnej.