Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym

06-03-2019

W ramach strategii w dziedzinie lotnictwa z 2015 r. Komisja przyjęła w czerwcu 2017 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004. Po zakończeniu negocjacji międzyinstytucjonalnych, które doprowadziły do zawarcia wstępnego porozumienia w dniu 20 listopada 2018 r., Parlament Europejski powinien formalnie przyjąć ten tekst podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej.

W ramach strategii w dziedzinie lotnictwa z 2015 r. Komisja przyjęła w czerwcu 2017 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004. Po zakończeniu negocjacji międzyinstytucjonalnych, które doprowadziły do zawarcia wstępnego porozumienia w dniu 20 listopada 2018 r., Parlament Europejski powinien formalnie przyjąć ten tekst podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej.