Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności

06-03-2019

Aby wzmocnić pozycję mniejszych podmiotów (rolników) w łańcuchu dostaw żywności, Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. W wyniku negocjacji Parlament i Rada osiągnęły porozumienie co do tego wniosku, które ma zostać poddane pod głosowanie w pierwszym czytaniu w Parlamencie podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej.

Aby wzmocnić pozycję mniejszych podmiotów (rolników) w łańcuchu dostaw żywności, Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. W wyniku negocjacji Parlament i Rada osiągnęły porozumienie co do tego wniosku, które ma zostać poddane pod głosowanie w pierwszym czytaniu w Parlamencie podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej.