Turcja: sprawozdanie krajowe za 2018 r.

06-03-2019

W marcu 2019 r. Parlament Europejski ma głosować nad projektem rezolucji w sprawie sprawozdania krajowego za 2018 r. dotyczącego Turcji. Zarówno sprawozdanie Komisji Europejskiej, jak i sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego wskazują na regres w kluczowych obszarach. Komisja Spraw Zagranicznych wzywa do poprawy sytuacji oraz do zawieszenia negocjacji akcesyjnych.

W marcu 2019 r. Parlament Europejski ma głosować nad projektem rezolucji w sprawie sprawozdania krajowego za 2018 r. dotyczącego Turcji. Zarówno sprawozdanie Komisji Europejskiej, jak i sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego wskazują na regres w kluczowych obszarach. Komisja Spraw Zagranicznych wzywa do poprawy sytuacji oraz do zawieszenia negocjacji akcesyjnych.