Umowa o współpracy między UE a Afganistanem

06-03-2019

W lutym 2017 r. UE i Afganistan podpisały umowę o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju. Jest to pierwszy stosunek umowny między Unią Europejską a Afganistanem; ustanawia on ramy prawne dla współpracy między UE a Afganistanem. Pełne wejście w życie tej mieszanej umowy wymaga zgody Parlamentu Europejskiego oraz ratyfikacji przez parlamenty krajowe i niektóre parlamenty regionalne państw członkowskich UE. Parlament Europejski ma głosować nad udzieleniem zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej.

W lutym 2017 r. UE i Afganistan podpisały umowę o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju. Jest to pierwszy stosunek umowny między Unią Europejską a Afganistanem; ustanawia on ramy prawne dla współpracy między UE a Afganistanem. Pełne wejście w życie tej mieszanej umowy wymaga zgody Parlamentu Europejskiego oraz ratyfikacji przez parlamenty krajowe i niektóre parlamenty regionalne państw członkowskich UE. Parlament Europejski ma głosować nad udzieleniem zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej.