Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE)

02-04-2019

Starzenie się społeczeństwa wywiera coraz większą presję na systemy emerytalne, a tradycyjne repartycyjne systemy emerytalne prawdopodobnie będą w przyszłości mniej korzystne. Aby poszerzyć wachlarz możliwości dostępny osobom oszczędzającym na emeryturę i pobudzić konkurencję na rynku, Komisja Europejska zaproponowała nowe unijne ramy w zakresie dobrowolnego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE), który uzupełniłby inne systemy emerytur indywidualnych i systemy krajowe. Negocjacje trójstronne zakończyły się kompromisem zatwierdzonym przez komisję ECON i Radę. Parlament Europejski ma głosować nad OIPE podczas pierwszej sesji plenarnej w kwietniu.

Starzenie się społeczeństwa wywiera coraz większą presję na systemy emerytalne, a tradycyjne repartycyjne systemy emerytalne prawdopodobnie będą w przyszłości mniej korzystne. Aby poszerzyć wachlarz możliwości dostępny osobom oszczędzającym na emeryturę i pobudzić konkurencję na rynku, Komisja Europejska zaproponowała nowe unijne ramy w zakresie dobrowolnego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE), który uzupełniłby inne systemy emerytur indywidualnych i systemy krajowe. Negocjacje trójstronne zakończyły się kompromisem zatwierdzonym przez komisję ECON i Radę. Parlament Europejski ma głosować nad OIPE podczas pierwszej sesji plenarnej w kwietniu.