Zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE

02-04-2019

Oczekuje się, że w kwietniu Parlament Europejski zagłosuje nad wnioskiem ustawodawczym mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa dowodów tożsamości obywateli UE, jak również dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin. Wniosek ma na celu ograniczenie wykorzystywania fałszywych dokumentów, którymi terroryści i przestępcy mogą posługiwać się przy wjeździe do UE z państw spoza UE.

Oczekuje się, że w kwietniu Parlament Europejski zagłosuje nad wnioskiem ustawodawczym mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa dowodów tożsamości obywateli UE, jak również dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin. Wniosek ma na celu ograniczenie wykorzystywania fałszywych dokumentów, którymi terroryści i przestępcy mogą posługiwać się przy wjeździe do UE z państw spoza UE.