Przegląd kodeksu wizowego

10-04-2019

W marcu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący przeglądu wspólnotowego kodeksu wizowego (kodeks wizowy). Głównym celem wniosku jest wzmocnienie wspólnej polityki wizowej dzięki zwiększeniu jej roli we współpracy UE z państwami trzecimi, przy jednoczesnym uwzględnieniu obaw związanych z migracją i bezpieczeństwem. W grę wejdą również względy gospodarcze: zaplanowano ułatwienie rozpatrywania wniosków wizowych osób podróżujących legalnie, które wnoszą wkład w gospodarkę UE oraz przyczyniają się do rozwoju kulturalnego i społecznego Unii. Osiągnięte po negocjacjach trójstronnych porozumienie dotyczące wniosku wymaga teraz potwierdzenia przez Parlament w głosowaniu, które ma się odbyć podczas drugiej kwietniowej sesji plenarnej.

W marcu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący przeglądu wspólnotowego kodeksu wizowego (kodeks wizowy). Głównym celem wniosku jest wzmocnienie wspólnej polityki wizowej dzięki zwiększeniu jej roli we współpracy UE z państwami trzecimi, przy jednoczesnym uwzględnieniu obaw związanych z migracją i bezpieczeństwem. W grę wejdą również względy gospodarcze: zaplanowano ułatwienie rozpatrywania wniosków wizowych osób podróżujących legalnie, które wnoszą wkład w gospodarkę UE oraz przyczyniają się do rozwoju kulturalnego i społecznego Unii. Osiągnięte po negocjacjach trójstronnych porozumienie dotyczące wniosku wymaga teraz potwierdzenia przez Parlament w głosowaniu, które ma się odbyć podczas drugiej kwietniowej sesji plenarnej.