Narzędzia i procesy cyfrowe w prawie spółek

10-04-2019

Możliwość prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa w korzystnym środowisku prawnym i administracyjnym ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorstwa korzystają już z narzędzi cyfrowych w kontaktach z administracją; w zależności od państwa członkowskiego robią to jednak w różnym stopniu. Na drugiej sesji plenarnej w kwietniu Parlament ma głosować nad tekstem kompromisowym uzgodnionym w wyniku negocjacji trójstronnych. Celem jest harmonizacja i promowanie stosowania narzędzi cyfrowych na poszczególnych etapach cyklu życia spółki.

Możliwość prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa w korzystnym środowisku prawnym i administracyjnym ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorstwa korzystają już z narzędzi cyfrowych w kontaktach z administracją; w zależności od państwa członkowskiego robią to jednak w różnym stopniu. Na drugiej sesji plenarnej w kwietniu Parlament ma głosować nad tekstem kompromisowym uzgodnionym w wyniku negocjacji trójstronnych. Celem jest harmonizacja i promowanie stosowania narzędzi cyfrowych na poszczególnych etapach cyklu życia spółki.