Przejrzystość oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym

10-04-2019

Ze względu na kontrowersje wokół pozwoleń i przedłużania ich ważności w przypadku niektórych produktów wrażliwych, takich jak organizmy genetycznie zmodyfikowane i substancje czynne w środkach ochrony roślin (glifosat, neonikotynoidy), Komisja Europejska zaproponowała dokonanie przeglądu i zharmonizowanie zasad przejrzystości w tych obszarach polityki. Głosowanie mające na celu określenie stanowiska Parlamentu odbyło się na sesji plenarnej w grudniu 2018 r. Wstępne porozumienie osiągnięte podczas rozmów trójstronnych w dniu 11 lutego 2019 r. oczekuje obecnie na ostateczne zatwierdzenie przez Parlament w pierwszym czytaniu na drugiej sesji plenarnej w kwietniu.

Ze względu na kontrowersje wokół pozwoleń i przedłużania ich ważności w przypadku niektórych produktów wrażliwych, takich jak organizmy genetycznie zmodyfikowane i substancje czynne w środkach ochrony roślin (glifosat, neonikotynoidy), Komisja Europejska zaproponowała dokonanie przeglądu i zharmonizowanie zasad przejrzystości w tych obszarach polityki. Głosowanie mające na celu określenie stanowiska Parlamentu odbyło się na sesji plenarnej w grudniu 2018 r. Wstępne porozumienie osiągnięte podczas rozmów trójstronnych w dniu 11 lutego 2019 r. oczekuje obecnie na ostateczne zatwierdzenie przez Parlament w pierwszym czytaniu na drugiej sesji plenarnej w kwietniu.