Europejski Zielony Ład

06-12-2019

Europejski Zielony Ład to program zapowiedziany w wytycznych do polityki kolejnej przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Jego celem jest uczynienie z Europy pierwszego kontynentu neutralnego pod względem klimatu do 2050 r., przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu europejskiego i zapewnieniu sprawiedliwego przejścia dla dotkniętych regionów i pracowników. Inne kluczowe elementy to ochrona środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej w Europie, strategia „od pola do stołu” na rzecz zrównoważonej żywności oraz nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans będzie odpowiedzialny za kierowanie pracami nad Europejskim Zielonym Ładem oraz ich koordynację. Oczekuje się, że komunikat Komisji w tej sprawie zostanie opublikowany dnia 11 grudnia, przed następnym posiedzeniem Rady Europejskiej, które rozpocznie się następnego dnia. Parlament Europejski zaplanował debatę na temat Europejskiego Zielonego Ładu na nadzwyczajnej sesji plenarnej w dniu 11 grudnia 2019 r.

Europejski Zielony Ład to program zapowiedziany w wytycznych do polityki kolejnej przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Jego celem jest uczynienie z Europy pierwszego kontynentu neutralnego pod względem klimatu do 2050 r., przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu europejskiego i zapewnieniu sprawiedliwego przejścia dla dotkniętych regionów i pracowników. Inne kluczowe elementy to ochrona środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej w Europie, strategia „od pola do stołu” na rzecz zrównoważonej żywności oraz nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans będzie odpowiedzialny za kierowanie pracami nad Europejskim Zielonym Ładem oraz ich koordynację. Oczekuje się, że komunikat Komisji w tej sprawie zostanie opublikowany dnia 11 grudnia, przed następnym posiedzeniem Rady Europejskiej, które rozpocznie się następnego dnia. Parlament Europejski zaplanował debatę na temat Europejskiego Zielonego Ładu na nadzwyczajnej sesji plenarnej w dniu 11 grudnia 2019 r.