Zwalczanie oszustw związanych z VAT w handlu elektronicznym

10-12-2019

Zmiana ram regulacyjnych podatku od wartości dodanej (VAT) w e-handlu obejmowała wprowadzenie zasady miejsca przeznaczenia stosowanej do transakcji transgranicznych między przedsiębiorstwami a konsumentami. Identyfikacja firm internetowych dostarczających towary i usługi klientom w innych państwach członkowskich będzie miała zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT w e-handlu. Parlament ma głosować nad dwoma wnioskami Komisji na posiedzeniu plenarnym w grudniu.

Zmiana ram regulacyjnych podatku od wartości dodanej (VAT) w e-handlu obejmowała wprowadzenie zasady miejsca przeznaczenia stosowanej do transakcji transgranicznych między przedsiębiorstwami a konsumentami. Identyfikacja firm internetowych dostarczających towary i usługi klientom w innych państwach członkowskich będzie miała zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT w e-handlu. Parlament ma głosować nad dwoma wnioskami Komisji na posiedzeniu plenarnym w grudniu.