Umowa w sprawie połowów między UE a Gambią

10-12-2019

Podczas grudniowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować nad udzieleniem zgody na zawarcie z Republiką Gambii nowej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i protokołu wykonawczego do tej umowy. W umowie określono zaktualizowane ramy dwustronnej współpracy w dziedzinie rybołówstwa, a w protokole przyznano statkom unijnym uprawnienia do połowów w wodach Gambii. Jego celem jest też propagowanie zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w regionie.

Podczas grudniowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować nad udzieleniem zgody na zawarcie z Republiką Gambii nowej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i protokołu wykonawczego do tej umowy. W umowie określono zaktualizowane ramy dwustronnej współpracy w dziedzinie rybołówstwa, a w protokole przyznano statkom unijnym uprawnienia do połowów w wodach Gambii. Jego celem jest też propagowanie zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w regionie.