Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE

24-01-2020

29 stycznia 2020 r. Parlament Europejski ma zagłosować nad zaleceniem udzielenia zgody na zawarcie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej; jej obecna wersja została zatwierdzona przez przywódców UE i premiera Zjednoczonego Królestwa w październiku 2019 r. Zgoda Parlamentu, po zakończeniu przez Zjednoczone Królestwo wewnętrznych procedur dotyczących ratyfikacji umowy, pozwoli na jej wejście w życie 1 lutego 2020 r. Zakończy się wówczas 47-letnie członkostwo Zjednoczonego Królestwa UE, chociaż prawo unijne będzie je nadal obowiązywać w 11 miesięcznym okresie przejściowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. Gdyby jednak Parlament odmówił udzielenia zgody, Zjednoczone Królestwo opuściłoby UE bez umowy 1 lutego 2020 r., o ile nie nastąpi kolejne przedłużenie okresu przewidzianego w art. 50.

29 stycznia 2020 r. Parlament Europejski ma zagłosować nad zaleceniem udzielenia zgody na zawarcie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej; jej obecna wersja została zatwierdzona przez przywódców UE i premiera Zjednoczonego Królestwa w październiku 2019 r. Zgoda Parlamentu, po zakończeniu przez Zjednoczone Królestwo wewnętrznych procedur dotyczących ratyfikacji umowy, pozwoli na jej wejście w życie 1 lutego 2020 r. Zakończy się wówczas 47-letnie członkostwo Zjednoczonego Królestwa UE, chociaż prawo unijne będzie je nadal obowiązywać w 11 miesięcznym okresie przejściowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. Gdyby jednak Parlament odmówił udzielenia zgody, Zjednoczone Królestwo opuściłoby UE bez umowy 1 lutego 2020 r., o ile nie nastąpi kolejne przedłużenie okresu przewidzianego w art. 50.