Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2019

04-03-2020

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z własnej inicjatywy w sprawie unii bankowej w 2019 r. ma zostać poddane pod głosowanie podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej. Odnosi się ono do pojawiających się wyzwań i rzeczywistego ryzyka dla europejskiego sektora bankowego: podkreśla się w nim rolę tego sektora w finansowaniu gospodarki realnej, a także porusza kwestie ostrożnościowe oraz zasady restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W sprawozdaniu ponownie stwierdza się potrzebę ukończenia budowy unii bankowej poprzez ustanowienie fiskalnego mechanizmu ochronnego i europejskiego systemu gwarantowania depozytów oraz popiera się większe i aktywne zaangażowanie Parlamentu w ten proces.

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z własnej inicjatywy w sprawie unii bankowej w 2019 r. ma zostać poddane pod głosowanie podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej. Odnosi się ono do pojawiających się wyzwań i rzeczywistego ryzyka dla europejskiego sektora bankowego: podkreśla się w nim rolę tego sektora w finansowaniu gospodarki realnej, a także porusza kwestie ostrożnościowe oraz zasady restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W sprawozdaniu ponownie stwierdza się potrzebę ukończenia budowy unii bankowej poprzez ustanowienie fiskalnego mechanizmu ochronnego i europejskiego systemu gwarantowania depozytów oraz popiera się większe i aktywne zaangażowanie Parlamentu w ten proces.