Wytyczne Parlamentu dotyczące budżetu UE na 2021 r.: sekcja III – Komisja Europejska

11-06-2020

Budżet UE na rok 2021 powinien być pierwszym budżetem w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Parlament Europejski przyczynia się do przygotowania wniosków dotyczących budżetu Unii Europejskiej na nadchodzący rok, przyjmując „wytyczne” dla niego. W przyjętym przez Komisję Budżetową projekcie wytycznych przedstawiono priorytety Parlamentu w odniesieniu do budżetu Unii na rok 2021: łagodzenie skutków epidemii Covid-19 i wspieranie naprawy, w oparciu o Europejski Zielony Ład i transformację cyfrową. Oczekuje się, że Parlament przyjmie wytyczne podczas czerwcowej sesji plenarnej, przed przyjęciem przez Komisję wniosku w sprawie projektu budżetu na 2021 r. zaplanowanym na 24 czerwca 2020 r.

Budżet UE na rok 2021 powinien być pierwszym budżetem w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Parlament Europejski przyczynia się do przygotowania wniosków dotyczących budżetu Unii Europejskiej na nadchodzący rok, przyjmując „wytyczne” dla niego. W przyjętym przez Komisję Budżetową projekcie wytycznych przedstawiono priorytety Parlamentu w odniesieniu do budżetu Unii na rok 2021: łagodzenie skutków epidemii Covid-19 i wspieranie naprawy, w oparciu o Europejski Zielony Ład i transformację cyfrową. Oczekuje się, że Parlament przyjmie wytyczne podczas czerwcowej sesji plenarnej, przed przyjęciem przez Komisję wniosku w sprawie projektu budżetu na 2021 r. zaplanowanym na 24 czerwca 2020 r.