Konferencja w sprawie przyszłości Europy

11-06-2020

Konferencja w sprawie przyszłości Europy, zapowiedziana przez Ursulę von der Leyen i poparta przez Parlament, miała stanowić okazję do pogłębionej refleksji nad kierunkiem działań UE i jej strukturą instytucjonalną. Jednak z powodu pandemii Covid-19 wstrzymano proces przygotowań, w wyniku czego trzy instytucje nie uzgodniły jeszcze formy, składu i struktury konferencji. Tym niemniej Parlament jest w pełni zdeterminowany, by wznowić tę inicjatywę tak szybko, jak to możliwe po zakończeniu pandemii koronawirusa, i omówi tę kwestię z Radą i Komisją podczas czerwcowej sesji plenarnej.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy, zapowiedziana przez Ursulę von der Leyen i poparta przez Parlament, miała stanowić okazję do pogłębionej refleksji nad kierunkiem działań UE i jej strukturą instytucjonalną. Jednak z powodu pandemii Covid-19 wstrzymano proces przygotowań, w wyniku czego trzy instytucje nie uzgodniły jeszcze formy, składu i struktury konferencji. Tym niemniej Parlament jest w pełni zdeterminowany, by wznowić tę inicjatywę tak szybko, jak to możliwe po zakończeniu pandemii koronawirusa, i omówi tę kwestię z Radą i Komisją podczas czerwcowej sesji plenarnej.