Ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej

30-09-2020

Europejski Zielony Ład ma na celu osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., co jest celem popieranym przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. 4 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek legislacyjny dotyczący nowego europejskiej prawa o klimacie ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. 17 września Komisja zmieniła wniosek, aby wprowadzić cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 55 % do 2030 r. W Parlamencie sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), w którym wzywa się do ograniczenia emisji o 60 % do 2030 r., ma zostać poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w październiku.

Europejski Zielony Ład ma na celu osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., co jest celem popieranym przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. 4 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek legislacyjny dotyczący nowego europejskiej prawa o klimacie ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. 17 września Komisja zmieniła wniosek, aby wprowadzić cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 55 % do 2030 r. W Parlamencie sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), w którym wzywa się do ograniczenia emisji o 60 % do 2030 r., ma zostać poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w październiku.