Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych

30-09-2020

Celem działań podejmowanych w celu utworzenia unii rynków kapitałowych powinno być zwiększenie zakresu możliwości finansowania oferowanych przedsiębiorstwom i obywatelom. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych, które ma zostać poddane pod głosowanie podczas pierwszej sesji plenarnej w październiku. W sprawozdaniu tym komisja ECON wzywa do przyjęcia konkretnych środków, aby wesprzeć finansowanie przedsiębiorstw, promować inwestycje długoterminowe i transgraniczne, wzmocnić strukturę rynku i wesprzeć inwestorów detalicznych, a także apeluje o przyjęcie ram finansowania cyfrowego.

Celem działań podejmowanych w celu utworzenia unii rynków kapitałowych powinno być zwiększenie zakresu możliwości finansowania oferowanych przedsiębiorstwom i obywatelom. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych, które ma zostać poddane pod głosowanie podczas pierwszej sesji plenarnej w październiku. W sprawozdaniu tym komisja ECON wzywa do przyjęcia konkretnych środków, aby wesprzeć finansowanie przedsiębiorstw, promować inwestycje długoterminowe i transgraniczne, wzmocnić strukturę rynku i wesprzeć inwestorów detalicznych, a także apeluje o przyjęcie ram finansowania cyfrowego.