Interoperacyjność na rzecz nowoczesnego sektora publicznego

06-11-2015

Usługi elektroniczne europejskich administracji publicznych muszą być interoperacyjne, aby zapewniać wsparcie obywatelom uczącym się lub pracującym w innych państwach członkowskich czy też przedsiębiorstwom prowadzącym działalność za granicą, a także by ograniczać koszty i realizować oszczędności w ramach administracji rządowych. W nowym programie UE na lata 2016–2020 zaproponowano kontynuację wsparcia dla interoperacyjnych usług e-administracji, podkreślając znaczenie otwartych danych i ponownego wykorzystywania rozwiązań cyfrowych.

Usługi elektroniczne europejskich administracji publicznych muszą być interoperacyjne, aby zapewniać wsparcie obywatelom uczącym się lub pracującym w innych państwach członkowskich czy też przedsiębiorstwom prowadzącym działalność za granicą, a także by ograniczać koszty i realizować oszczędności w ramach administracji rządowych. W nowym programie UE na lata 2016–2020 zaproponowano kontynuację wsparcia dla interoperacyjnych usług e-administracji, podkreślając znaczenie otwartych danych i ponownego wykorzystywania rozwiązań cyfrowych.