Porozumienie TiSA: zalecenia dotyczące negocjacji

26-01-2016

Porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA), będące obecnie przedmiotem negocjacji prowadzonych w Genewie, jest plurilateralnym porozumieniem, którego stronami jest 50 państw należących do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jego celem jest liberalizacja handlu usługami między tymi państwami, przy czym UE i inne strony mają nadzieję, że zostanie ono na późniejszym etapie włączone do zbioru przepisów WTO. Unia Europejska jest największym importerem i eksporterem usług na świecie, dlatego też w jej żywotnym interesie leży wspieranie i tworzenie solidnych ram regulujących międzynarodowy handel usługami. Parlament Europejski aktywnie monitoruje negocjacje w sprawie TiSA od ich rozpoczęcia wiosną 2013 r. Podczas lutowej sesji plenarnej PE ma głosować nad zaleceniami wskazującymi Komisji – pełniącej rolę negocjatora z ramienia UE – kwestie o priorytetowym znaczeniu z punktu widzenia Parlamentu na kolejnym etapie negocjacji.

Porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA), będące obecnie przedmiotem negocjacji prowadzonych w Genewie, jest plurilateralnym porozumieniem, którego stronami jest 50 państw należących do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jego celem jest liberalizacja handlu usługami między tymi państwami, przy czym UE i inne strony mają nadzieję, że zostanie ono na późniejszym etapie włączone do zbioru przepisów WTO. Unia Europejska jest największym importerem i eksporterem usług na świecie, dlatego też w jej żywotnym interesie leży wspieranie i tworzenie solidnych ram regulujących międzynarodowy handel usługami. Parlament Europejski aktywnie monitoruje negocjacje w sprawie TiSA od ich rozpoczęcia wiosną 2013 r. Podczas lutowej sesji plenarnej PE ma głosować nad zaleceniami wskazującymi Komisji – pełniącej rolę negocjatora z ramienia UE – kwestie o priorytetowym znaczeniu z punktu widzenia Parlamentu na kolejnym etapie negocjacji.