Połowy głębinowe na północno-wschodnim Atlantyku

07-12-2016

Gatunki głębinowe i ekosystemy morskie są szczególnie wrażliwe na działalność człowieka. Parlament Europejski musi teraz sfinalizować przyjęcie rozporządzenia zmierzającego do zrównoważonej działalności w zakresie połowów głębinowych, przy jednoczesnym zamrożeniu ich śladu strefowego oraz ochronie wrażliwych ekosystemów głębinowych. Rozporządzenie to jest wynikiem długotrwałych negocjacji między PE a Radą, po tym jak obie instytucje odrzuciły wniosek Komisji z 2012 r. postulujący definitywne zakończenie stosowania włoków dennych i sieci skrzelowych dennych w połowach głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku.

Gatunki głębinowe i ekosystemy morskie są szczególnie wrażliwe na działalność człowieka. Parlament Europejski musi teraz sfinalizować przyjęcie rozporządzenia zmierzającego do zrównoważonej działalności w zakresie połowów głębinowych, przy jednoczesnym zamrożeniu ich śladu strefowego oraz ochronie wrażliwych ekosystemów głębinowych. Rozporządzenie to jest wynikiem długotrwałych negocjacji między PE a Radą, po tym jak obie instytucje odrzuciły wniosek Komisji z 2012 r. postulujący definitywne zakończenie stosowania włoków dennych i sieci skrzelowych dennych w połowach głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku.