Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe

10-03-2017

Rozwój inteligentnych urządzeń połączonych z internetem oraz technologii przetwarzania dużych zbiorów danych, który umożliwił niespotykany dotąd dostęp do danych, ich rozpowszechnianie i zautomatyzowane wykorzystanie, stanowi zarówno niezwykłą szansę na poprawę wydajności i polepszenie naszego życia, jak i zagrożenie dla podstawowych praw jednostek. Parlament Europejski będzie głosował nad poświęconym tym zagadnieniom sprawozdaniem z własnej inicjatywy podczas drugiej sesji plenarnej w marcu 2017 r.

Rozwój inteligentnych urządzeń połączonych z internetem oraz technologii przetwarzania dużych zbiorów danych, który umożliwił niespotykany dotąd dostęp do danych, ich rozpowszechnianie i zautomatyzowane wykorzystanie, stanowi zarówno niezwykłą szansę na poprawę wydajności i polepszenie naszego życia, jak i zagrożenie dla podstawowych praw jednostek. Parlament Europejski będzie głosował nad poświęconym tym zagadnieniom sprawozdaniem z własnej inicjatywy podczas drugiej sesji plenarnej w marcu 2017 r.